agro4
hassastarim

Tarla İzleme Sistemi

Tarla İzleme Sistemi, tarımsal üretimde toprağın işlenmesi sürecinden ekim işlemi, gübreleme-sulama-ilaçlama işlemleri ve hasat işlemi süreçlerine kadar; tüm bu süreçlerin hepsini içine alan veri toplama, izleme, değerlendirme ve karar verme süreçleri ile entegre bir şekilde çalışan bilgi sistemi altyapısıdır. Tarla İzleme Sistemi ile çiftçiler gübreleme sürecinde doğru kaynakla, doğru oranda, doğru zamanda, doğru yere işlem uygulayarak girdi optimizasyonunu sağlayabilir. Gübre optimizasyonu ile birlikte çiftçi, toplam gübre tüketiminden ortalama %25 tasarruf sağlayabilir. En önemlisi;verimi arttırır, maliyetleri düşürür.